Bewerken van grondstoffen

Voor een goed productieverloop in de menginstallatie is verkleining van de asfaltschollen noodzakelijk. Te grote stukken worden niet helemaal verwarmd en vallen niet voldoende uiteen onder de verschillende mechanische bewerkingen. Hierdoor zou het geproduceerde regeneratieasfalt te heterogeen zijn. Dit leidt tot het feit dat de korrelgrootte van het te recyclen asfalt niet groter mag zijn dan 63 mm voor warme toevoeging en zelfs 40 mm bij koude toevoeging (AWV, 2012).

In dit kader dient het asfalt voor hergebruik (schollen of gefreesd materiaal) eerst te worden gebroken in kleinere fracties. Een kaakbreker zorgt voor het grof voorbreken van de asfaltschollen. Hierna worden ze door een slagbreker verder verkleind.

Asfaltcentrales, die specifiek zijn bestemd voor het behandelen van asfaltgranulaat, zijn meestal uitgerust met een hamerbreker (ook wel slag- en impactbreker genoemd).

Het gebroken materiaal wordt zodanig opgeslagen, dat vochtopname en aaneenklitten worden voorkomen. Dit is mogelijk door het sproeien van water of door het toevoegen van betonpuin. De hopen kunnen met zeilen worden afgedekt of bij voorkeur onder een dak opgeslagen.

 

Milieuaspecten: stofemissies, geluid.