Chemicaliën

Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.

Bepaalde processtappen toegepast in de veehouderij gaan mogelijk gepaard met het gebruik van chemicaliën, b.v. reinigings-, waterbehandelings- en luchtbehandelingsactiviteiten. Waar relevant wordt het effect op het chemicaliënverbruik vermeld onder milieu-impact bij de beschrijving van de beschikbare milieuvriendelijke technieken.