Een voorbehandeling (slibvang en oliewaterafscheider) toepassen

Beschrijving

Voor de verwijdering van bezinkbare stoffen, oliën en vetten uit het hemelwater is vóórbehandeling van het water aangewezen m.b.v. volgende technieken:

slibvang

Er zijn verschillende uitvoeringen van een slibvanger beschikbaar, zoals afzonderlijke slibvangers en gecombineerde slib, olie- en vetvangers. Elk bedrijf dient de meest geschikte uitvoering te kiezen. Daarnaast is het noodzakelijk om het geïnstalleerde systeem optimaal te dimensioneren, te beheren en te onderhouden, zodanig dat de goede werking (ook op termijn) gegarandeerd blijft.

Het werkingsprincipe van de conventionele slibvanger en ook van de gecombineerde slib-, olie- en vetvanger berust op gravitatie/sedimentatie. De deeltjes die zwaarder zijn dan water, b.v. zanddeeltjes of grotere organische deeltjes, bezinken. De deeltjes die lichter zijn dan water, b.v. olie- en vetdeeltjes, stijgen op en verzamelen zich aan het oppervlak.

Voor meer info verwijzen we naar de techniekfiche van de zandvanger

oliewaterafscheider

Het doel van een olie-waterafscheider is het verwijderen van oliën (en vetten) uit het afvalwater. Het principe van een olie-waterafscheider is gebaseerd op een scheiding door dichtheidsverschil. Vaak is er een slibvanger geïntegreerd in de olie-waterafscheider. Indien het afvalwater olie/wateremulsies bevat, kunnen deze door het toevoegen van een emulsiebreker worden gebroken.

Bij een coalescentiefilter wordt een dragermateriaal met een groot specifiek oppervlak (ca. 200 m²/m³) in de tank gebruikt. Kleine onopgeloste deeltjes klitten op dit oppervlak samen tot grotere deeltjes welke gaan drijven. Zo wordt een hoger rendement behaald voor verwijdering van koolwaterstoffen en zwevende stoffen (ZS). Het restgehalte aan koolwaterstoffen zal dan minder dan 5 mg/l bedragen t.o.v. 100 mg/l bij een oliewaterafscheider zonder coalescentiefilter (Blondeel et al., 2014). Het is daarom aangeraden om bij nieuwe installaties direct te kiezen voor de coalescentiefilter.

Voor meer informatie verwijzen we naar WASS:

Toepasbaarheid

Oliewaterafscheiders en een slibvangput zijn verplicht voor bij het opslaan en behandelen van voertuigwrakken en schroot (VLAREM II Hoofdstuk 5.2) en worden dus al veel toegepast in deze sector. In de praktijk is (vóór)behandeling in een slibvanger en in een olie-waterafscheider vaak de enige behandelingsstap voor het bedrijfsafvalwater van sloperijen voor voertuigwrakken, voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en voor schepen.

De technieken van een slibvang zijn relatief eenvoudig en daardoor bedrijfszeker. Wel dient het slib met enige regelmaat uit de slibvanger verwijderd te worden.

De verwijdering van olie (en vet) met oliewaterafscheiders is over het algemeen vrij goed. Regelmatig nazicht en onderhoud is wel essentieel voor de goede werking, maar wordt nog niet altijd toegepast.

Ook de bedrijven met multi-opslag hebben in het merendeel van de gevallen al een oliewaterafscheider.

Milieuaspecten

 • Slibvang: verwijdering van zware, snel bezinkbare deeltjes, en daaraan gebonden verontreiniging
 • Olie-waterafscheider: verwijdering van oliën en vetten

Financiële aspecten

Voor de kostprijzen van slibvang en oliewaterafscheider verwijzen we naar het waterzuiveringsselectiesysteem (WASS):

Daarenboven werden ons volgende installatiekosten bezorgd van bedrijven uit de sector:
 • €20 455 (excl. BTW) voor een oliewaterafscheider met coalescentiefilter (restgehalte < 5 mg/L) en een verwerkingsdebiet van 110 L/s.
 • €50 000 (excl. BTW) voor een reeks slibvangputen met oliewaterafscheiders die dienst doen als enige zuiveringsstap op een terrein van een middelgroot bedrijf.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Voorzuivering: slibvang en oliewaterafscheiderJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect