Regelmatig ledigen en reinigen van slibvang en oliewaterafscheider

Beschrijving

Bezinkbekken, slibvang:

Het slib dat wordt opgevangen met deze technieken moet regelmatig geruimd worden. Meestal volstaat een jaarlijkse reiniging, maar deze frequentie is o.a. afhankelijk van de capaciteit van de installatie en moet op bedrijfsniveau geëvalueerd worden. Een externe firma voert het slib af. Het slib wordt geanalyseerd om te bepalen hoe het verwerkt zal worden. Omwille van de sterke verontreiniging moet het slib uit deze sector normaal verbrand worden. De slibanalyse kan het bedrijf wel een idee geven van rendement van de afscheiding.

Oliewaterafscheider

De goede werking van een oliewaterafscheider dient gegarandeerd te worden. Na de plaatsing wordt er door de bedrijven vaak weinig aandacht aan besteed. Nochtans zou regelmatig (minstens jaarlijks) nagegaan moeten worden of de filters nog in orde zijn, of de vlotter goed werkt... VLAREM II Artikel 5.2.2.6.3. § 1 en 5.2.2.7.2.§ 1 specifieert al dat de goede werking van de koolwaterstofafscheider altijd moet worden verzekerd: “De koolwaterstofafscheider wordt zo dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De exploitant inspecteert daarvoor om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een logboek bijgehouden.”

Toepasbaarheid

Met de juiste informatie is deze maatregel technisch haalbaar De leveranciers laten na de plaatsing echter vaak te weinig informatie achter voor goed onderhoud. Denk er dus aan om hier naar te vragen.

Milieuaspecten

Een goed onderhouden waterzuivering zal betere rendementen opleveren en er dus voor zorgen dat er minder verontreinigd water geloosd wordt.

Financiële aspecten

Het onderhoud van de oliewaterafscheider is afhankelijk van de grootte van het terrein en van de graad van vervuiling. Uit de sector werd een kost van 1500 tot 2000 € per reiniging en een frequentie tussen de 1 à 4 keer per jaar. Een ander bedrijf gaf een kost aan van €12.500 tot €15.000 euro per jaar, inclusief interne personeelskosten en inclusief reiniging van de riolering (1/3 van de genoemde kost) en slibverwijdering.
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Regelmatig ledigen en reinigen van slibvang en oliewaterafscheiderJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect