Hergebruik van (gezuiverd) hemelwater

Gezuiverd afvalwater dient indien mogelijk te worden hergebruikt (VLAREM II Art. 5.3.2.3. § 1.). In sommige bedrijven kan dit water ingezet worden bij afvalverwerkende activiteiten, maar dit is niet de focus van deze studie.

Grijs water, zoals dit water ook soms genoemd wordt, kan gebruikt worden voor toepassingen die geen hoge waterkwaliteit vereisen.

Legionella is een aandachtspunt indien het water hergebruikt wordt voor toepassingen waar verneveling optreedt. In het kader van de Welzijnswetgeving en/of het Legionellabesluit is dan een risico-evaluatie vereist. Desinfectiemaatregelen zijn dan aangewezen: UV-behandeling, ionisatie, elektrolyse of de dosering van een geschikt oxidans zoals HCl, ClO2, H2O2... Ook bij het ontwerp van de installatie kunnen al maatregelen worden ondernomen om het risico op microbiologische groei te beperken: juiste materiaalkeuze, correcte dimensionering van leidingen en opslagtanks en het vermijden van opwarming en lichtinval (Aquarama, 2013).

Bij bedrijven met afvalopslag kan het water gebruikt worden voor:

 • Stofreducerende maatregelen
 • Bluswater
  • Hemelwater kan eventueel hergebruikt worden als bluswater. De infrastructuur voor de opvang en zuivering van hemelwater kan ook instaan voor de verplichte opvang van bluswater (VLAREM II 5.2.1.9. §4.5°)
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Hergebruik hemelwatervgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Dit is afhankelijk van de zaken waarvoor het bedrijf water nodig heeft en van de kwaliteit van het (gezuiverde) hemelwater.