Goede opvolging en onderhoud van de waterzuiveringsinstallatie

Beschrijving

Voor alle types van waterzuiveringsinstallaties geldt dat een goede opvolging en regelmatig onderhoud essentieel is voor de goede werking.

De uitleg over de slibafvoer kan onder 'regelmatig ledigen en reinigen van slibvang en oliewaterafscheider' gevonden worden. Het is ook interessant om dit slib eerst in te dikken, door het slib te laten uitlekken met behulp van een doek in een (gesloten) container. Dit verkleint het volume dat afgevoerd moet worden en doet zo de afvoerkosten dalen.

Daarnaast is het belangrijk de installatie regelmatig te controleren op plaatsen waar verstopping kan optreden. De grofvuilfilter dagelijks proper maken bevordert de goede werking van de daarop volgende zuiveringsinstallatie. Ook een lamellenseparator kan bijvoorbeeld regelmatig gereinigd worden.

Zeker voor coagulatie/flocculatie vergt de opvolging en het onderhoud voldoende aandacht.

Bij een bedrijf waren de ervaringen met de C/F niet positief. Zo was bijvoorbeeld lange tijd de pH-meter stuk (gaf steeds pH 1 aan), waardoor onnodig basen werden toegevoegd. De kennis ontbrak voor een goede opvolging, waardoor wel gemerkt werd dat de base opgeraakte (en bijbesteld werd) eer het probleem van de pH-meter ontdekt werd. Er is vaak wel opvolging door externe firma’s, maar dit is meestal maar 1/maand wat in praktijk te weinig blijkt. Bij een ander bedrijf gaf de C/F betere resultaten (buffer+C/F+lamellenseparator), maar daar zagen we een dagelijkse opvolging door eigen personeel naast de maandelijkse opvolging door een externe firma. Bij het dagelijks nazicht werd de grofvuilfilter proper gemaakt, alles gecheckt op onregelmatigheden, regelmatig de lamellenseparator na de C/F gereinigd met hoge drukreiniger... Dit blijkt noodzakelijk voor de goede werking, maar vaak niet mogelijk bij (zeker kleine) bedrijven in de sector.

Toepasbaarheid

Met de juiste informatie is deze maatregel voor de meeste zuiveringstechnieken technisch haalbaar. Vaak wordt er door het bedrijf dat de installatie uitvoert (te) weinig informatie over het onderhoud gegeven. Denk er dus aan om hier expliciet naar te vragen.

Voor bepaalde opvolging is echter specifieke kennis vereist, zoals bij coagulatie/flocculatie. Deze kennis is vaak niet aanwezig binnen de (meestal kleine) afvalopslagbedrijven. Hier moet rekening mee gehouden worden bij de keuze van de techniek of er moet een externe firma voor het onderhoud aangesteld worden.

Milieuaspecten

Een goed onderhouden waterzuivering zal betere rendementen opleveren en er dus voor zorgen dat er minder verontreinigd water geloosd wordt.

Financiële aspecten

De kostprijs van het onderhoud zal afhangen van het type van installatie. De prijzen van het onderhoud worden in de mate van het mogelijke meegenomen bij de evaluatie van de zuiveringstechnieken (Een voorbehandeling (slibvang en oliewaterafscheider) toepassen en geschikte combinatie van secundaire en tertiaire waterzuiveringstechnieken). Voor de analyse van de kostenhaalbaarheid van de zuiveringstechnieken, met inbegrip van de uitbating, verwijzen we naar Bijlage 5 van de BBT-studie.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Goede opvolging en onderhoud van de waterzuiveringsinstallatieJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect