Afval

Beschrijving

Afvalstromen die vrijkomen in de veeteeltsector zijn b.v. kunststofafval zoals kuilfolie, verpakkingsmateriaal van chemicaliën (reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen).

Kwantitatieve inschatting

De land- en tuinbouwbedrijven brengen naar schatting jaarlijks meer dan 5 600 ton kunststofafval voort. De rundveesector is verantwoordelijk voor ongeveer 60% van deze hoeveelheid. Ongeveer ¾ hiervan is kuilfolie.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 In nieuwe en bestaande installaties