Energie

Beschrijving

Verwarming, ventilatie en verlichting van de stal zijn belangrijke energievergende activiteiten in de veeteeltsector. Overige energieverbruikers zijn b.v. de hoge drukreiniger, waterpomp en afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Kwantitatieve inschatting

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het energieverbruik in de Vlaamse intensieve veeteelt en het aandeel ten opzichte van het totale energieverbruik door de landbouwsector in Vlaanderen.

Tabel: Energieverbruik in de Vlaamse intensieve veeteelt en het aandeel ten opzichte van het totale energieverbruik door de landbouwsector in Vlaanderen

jaartal  energieverbruik door intensieve veeteeltsector in Vlaanderen [TJ] aandeel ten opzichte van het totale energieverbruik in Vlaanderen[%]
1990 3 988 11.7
1995 4 977 14.2
2000 4 989 16.1
2001 4 912 16.0
2002 4 736
fossiele brandstoffen (petroleum): 3 321
elektriciteit: 1 415
14.7

BRON: Aernouts K. en Jespers K., 2004

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 In nieuwe en bestaande installaties

2 Technisch haalbaar bij nieuwbouwstallen

3 Emissies van nutriënten zijn te beperken door het toepassen van end-of-pipe luchtbehandelingstechnieken

4 Stof- en/of geurdeeltjes zijn te beperken door het toepassen van end-of-pipe luchtbehandelingstechnieken

5 BBT bij alle veeteeltbedrijven met nieuwbouwstallen

6 In nieuwe en bestaande installaties