Optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanisch geventileerde stallen

beschrijving techniek

Door het optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem kan een goede temperatuursbeheersing in de stallen worden bekomen en kan de mate van ventilatie geminimaliseerd worden in de winter.

technische haalbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar in alle veeteeltbedrijven bij nieuwbouwstallen.

milieu-impact

Door het optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanisch geventileerde stallen kan het energieverbruik alsook mogelijke hinder door geluid en trillingen worden beperkt. Mogelijke emissies van nutriënten of stof- en/of geurdeeltjes kunnen beperkt worden door het toepassen van end-of-pipe luchtbehandelingstechnieken.

economische haalbaarheid

Het optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanisch geventileerde stallen wordt beschouwd als economisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven met nieuwbouwstallen.

referentie in BREF

Zie BREF intensieve veeteelt (Intensive rearing of poultry and pigs, 2003) paragrafen 4.4, 5.2.4 en 5.3.4

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanisch geventileerde stallenJa 4
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 Technisch haalbaar bij nieuwbouwstallen

2 Emissies van nutriënten zijn te beperken door het toepassen van end-of-pipe luchtbehandelingstechnieken

3 Stof- en/of geurdeeltjes zijn te beperken door het toepassen van end-of-pipe luchtbehandelingstechnieken

4 BBT bij alle veeteeltbedrijven met nieuwbouwstallen