Opstellen van energiebalans / uitvoeren van een energieaudit

bespreking techniek

Een hulpmiddel om inzicht te krijgen in het energieverbruik bij het uitvoeren van een milieu-audit, is het opstellen van een energiebalans. Informatie die vereist is bij het opstellen van een energiebalans:

stap 1 : verzamelen van informatie met betrekking tot het energieverbruik (b.v. op basis van facturen, metingen, over periode van minimaal 1 jaar)

stap 2 : inventariseren van verbruikers:

 • algemeen: b.v. stalverlichting, waterpomp, aanmaak warm water
 • specifiek varkenshouderij: b.v. biggenlampen, vloerverwarming, automatische voedering

stap 3 : verbruiken berekenen

stap 4 : berekende verbruiken vergelijken met b.v. data van andere bedrijven, normen, onderzoeksresultaten

stap 5: in kaart brengen/toepassen van energiereducerende maatregelen (concrete voorbeelden)

technische haalbaarheid

In het kader van een ALT-demonstratieproject in een samenwerking tussen de Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu vzw (Proclam) en Electrabel werd op een 18-tal melkveebedrijven een energiescan uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt werd van concrete checklijsten. Volgens expertinschatting is het uitvoeren van een energie-audit en het opstellen van een energiebalans technisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven.

milieu-impact

Een goed zicht hebben op het energieverbruik leidt tot een efficiënt energieverbruik.

economische haalbaarheid

Het uitvoeren van een energie-audit en het opstellen van een energiebalans vergt voornamelijk arbeid en kennisverwerving maar is volgens expertinschatting economisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven.

referentie in BREF

Zie BREF intensieve veeteelt (Intensive rearing of poultry and pigs, 2003) paragrafen 4.1.4, 4.4, 5.1 en 5.2.4

Deze techniek maakt in de BREF onderdeel uit van de techniek “Regelmatige controle van het watergebruik, het energieverbruik, de hoeveelheden veevoer, het geproduceerde afval en de op het land gebrachte kunstmest en dierlijke mest voorzien”.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Opstellen van energiebalans / uitvoeren van een energieauditJa 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 In nieuwe en bestaande installaties