Toevoegen van additieven aan de mest

beschrijving techniek

Geurconcentratie kan worden beperkt door het toevoegen van mestadditieven. Enkele voorbeelden zijn:

 • producten met een eigen sterke geur die stankcomponenten maskeren;
 • geurneutraliseringsproducten;
 • bacteriën of enzymen die via biochemische weg geurcomponenten afbreken;
 • adsorberende producten;
 • sterk oxiderende of kiemdodende producten;

Voor meer informatie over de techniek (injectie van) geur neutralisatiemiddelen wordt verwezen naar de databank LUSS van VITO, raadpleegbaar via: http://www.emis.vito.be/techniekfiche/injectie-geurneutralisatiemiddelen

technische haalbaarheid

In de praktijk blijkt het toevoegen van additieven aan de mest niet steeds het gewenste effect (minder geur) op te leveren. Deze maatregel wordt globaal genomen als technisch niet haalbaar beschouwd omwille van de lage efficiëntie.

milieu-impact

Door toevoeging van additieven kan een geurconcentratiereductie (58-84%) bekomen worden. Vaak hebben additieven zelf een specifieke geur, waardoor eventuele geurhinder in veel gevallen weinig beperkt wordt. Volgens experten binnen het geurdomein wordt het toevoegen van additieven aan de mest globaal genomen niet als een geschikte geurverwijderingtechniek beschouwd.

economische haalbaarheid

Hieromtrent is geen concrete informatie beschikbaar.

referentie in BREF

Zie BREF intensieve veeteelt (Intensive rearing of poultry and pigs, 2003) paragraaf 4.9.10

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Toevoegen van additieven aan de mestNee
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect