Stallucht afzuigen en behandelen via katalytische oxidatie

beschrijving techniek

Bij katalytische oxidatie worden de in de stallucht aanwezige componenten verbrand bij hoge temperatuur (enkele honderden graden) in aanwezigheid van een katalysator. Bij een goede procesvoering wordt ammoniak omgezet naar N2 en methaan naar CO2 en worden geurverbindingen verregaand verwijderd. Om het proces op gang te houden is opwarming van de stallucht nodig. Voor meer informatie wordt verwezen naar de databank LUSS van VITO, raadpleegbaar via: http://www.emis.vito.be/techniekfiche/katalytische-oxidatie

technische haalbaarheid

Ondanks het feit dat het gaat om een bewezen techniek, blijkt uit de praktijk dat het toepassen van katalytische oxidatie in de veeteeltsector niet praktisch haalbaar voor het behandelen van de stallucht omwille van de complexe bedrijfsvoering.

milieu-impact

Ammoniak, methaan en geurverbindingen worden door toepassing van katalytische oxidatie verregaand verwijderd. Verwacht wordt dat door katalytische oxidatie eveneens fijn stof wordt verwijderd. Concrete gegevens hieromtrent ontbreken echter.

Groot milieunadeel van deze techniek is het grote energieverbruik (b.v. meerdere tientallen keren het energieverbruik van een gaswasser).

economische haalbaarheid

Katalytische oxidatie is niet economisch haalbaar voor de behandeling van stallucht in de veeteeltsector omwille van de:

 • hoge investeringskosten (b.v. 2-3 keer hoger in vergelijking met een gaswasser);
 • hoge exploitatiekosten (b.v. 15-30 keer hoger in vergelijking met een gaswasser).

referentie in BREF

/

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Stallucht afzuigen en behandelen via katalytische oxidatieNee
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 In theorie een bewezen techniek, maar uit de praktijk blijkt dat het toepassen van katalytische oxidatie in de veeteeltsector niet praktisch haalbaar is omwille van de complexe bedrijfsvoering