Actieve kool doseren als poeder

Beschrijving

Actieve kool is ook beschikbaar in poedervorm. Met behulp van een doseereenheid wordt het poeder toegevoegd aan het effluent. Waarbij AOX en andere adsorbeerbare verbindingen zich zullen vasthechten aan het poeder.

Het proces wordt beschreven onder Verwijderen van desinfectiebijproducten en in de gids waterzuiveringstechnieken (Derden et al., 2010) [1] onder het hoofdstuk PACT systeem (powdered activated carbon treatment).

Toepasbaarheid

Er zijn momenteel geen installaties op effluent in zwembaden gekend. De techniek wordt wel gebruikt voor het verwijderen van AOX in koelwaters (Derden et al., 2010).

Milieuvoordeel

Door poederkool toe te voegen zal de concentratie aan AOX dalen. Wanneer het poederkool niet verwijderd wordt uit het effluent, leidt dit tot een verhoging van de turbiditeit en leidt het gebruik van actieve kool niet tot een milieuvoordeel. Wanneer het wel verwijderd wordt, ontstaat er een extra afvalstroom.

Financiële aspecten

Onder Verwijderen van desinfectiebijproducten wordt de kostprijs beschreven voor een installatie op zwembadwater. De kostprijs voor een automatische installatie wordt geraamd op 150 000 €, manuele dosering vergen nauwelijks investeringen. De kosten voor actieve kool bedragen 2 €/kg (Derden et al., 2010).
[1] De techniekbladen zijn raadpleegbaar via de EMIS-website: http://www.emis.vito.be/techniekfiche/powdered-activated-carbon-treatment.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Actieve kool doseren als poeder
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect