Omgekeerde osmose

Beschrijving

Spoelwater dat afkomstig is van de filters (klassieke filters of ultrafiltratie-installaties) bevat hoge AOX concentraties. Voor klassieke filters kan de AOX concentratie oplopen tot 4 230 µg/l. Concentraties in het concentraat van ultrafiltratie liggen mogelijk nog hoger, omdat ultrafiltratie membranen een hoge retentie hebben voor AOX (van 25 tot 38%, Glauner et al., 2005a en b).

Wanneer het spoelwater verwerkt wordt in een omgekeerde osmose installatie, zullen de AOX in de concentraatstroom terecht komen. Er zijn echter geen exacte cijfers gekend van het verwijderingrendement in zwembaden. Het concentraat zou kunnen afgevoerd worden. Het retentaat kan teruggebracht worden naar het zwembad of gebruikt worden in het grijswater (W.E.T., 2008).

Toepasbaarheid

De techniek wordt – met wisselend succes - toegepast in enkele Vlaamse zwembaden. De omgekeerde osmose installatie is gevoelig aan verontreinigingen. Om de membranen te beschermen moet er een actief koolfilter en nanomembraan worden voorgeschakeld. Een alternatief kan zijn om verontreinigingen eerst te laten bezinken en enkel het bovenste deel van het water richting omgekeerde osmose installatie te sturen [1].

Milieuvoordeel

Door de concentraatstroom apart te behandelen of op te halen, komen er nauwelijks schadelijke AOX in het milieu terecht.

Financiële aspecten

De totale kostprijs (investerings- en werkingkosten, bij afschrijving over 10 jaar) worden geraamd op circa 1,35 €/m³ (Van den Abeele et al, 2010).

 


[1] Persoonlijke communicatie Ludo Feyen, Labo Derva.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Omgekeerde osmoseNee
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect