Afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren

beschrijving techniek

Het in kaart brengen van het soort en de hoeveelheid afval dat ontstaat op het bedrijf heeft tot doel de afvalstromen te minimaliseren en het gesorteerde afval via de meest aangewezen optie af te voeren.

Enkele voorbeelden:

 • kuilfolie selectief verzamelen en afvoeren via een erkend ophaler;
 • verpakkingsmateriaal van chemicaliën zoveel mogelijk ledigen en afvoeren via een erkend verwerker.

technische haalbaarheid

Het implementeren van deze maatregel is mogelijk in alle veeteeltbedrijven.

milieu-impact

Door toepassen van deze milieuvriendelijke techniek kan de hoeveelheid afval beperkt worden.

Opmerking
Deze maatregel heeft een bijkomend positief effect, met name het voorkomen/beperken van ongedierte.

economische haalbaarheid

Het in kaart brengen van de afvalstromen brengt geen uitgesproken kostenbesparing of kostenverhoging met zich mee (vergt voornamelijk mankracht). De gescheiden afvoer van de afvalstromen is afhankelijk van het soort afval, de verwerkingmethode, mogelijkheden naar hergebruik, enz.

Deze maatregel is economisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoerenJa 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 In nieuwe en bestaande installaties