Energie

Beschrijving

Verwarming, ventilatie en verlichting van de stal zijn belangrijke energievergende activiteiten in de veeteeltsector. Overige energieverbruikers zijn b.v. de hoge drukreiniger, waterpomp en afvalwaterzuiveringsinstallatie. Specifiek voor de melkveehouderij vergen daarenboven de melkinstallatie, de melkkoeling, de bereiding van warm spoelwater en de krachtvoederautomaat een aanzienlijke hoeveelheid energie.

Kwantitatieve inschatting

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het energieverbruik in de Vlaamse intensieve veeteelt en het aandeel ten opzichte van het totale energieverbruik door de landbouwsector in Vlaanderen.

Tabel: Energieverbruik in de Vlaamse intensieve veeteelt en het aandeel ten opzichte van het totale energieverbruik door de landbouwsector in Vlaanderen

jaartal  energieverbruik door intensieve veeteeltsector in Vlaanderen [TJ] aandeel ten opzichte van het totale energieverbruik in Vlaanderen[%]
1990 3 988 11.7
1995 4 977 14.2
2000 4 989 16.1
2001 4 912 16.0
2002 4 736
fossiele brandstoffen (petroleum): 3 321
elektriciteit: 1 415
14.7

BRON: Aernouts K. en Jespers K., 2004

Specifiek voor de melkveehouderij kan gesteld worden dat er gemiddeld 46 (37-61) kWh per 1 000 liter gemolken melk wordt verbruikt. 3 kWh hiervan wordt verbruikt bij het melken zelf (melkpomp/vacuümpomp met toerentalregeling); de melkkoeling vereist hiervan gemiddeld 16 (11-22) kWh en voor de warmwaterbereiding is hiervan gemiddeld 8 (5-23) kWh vereist.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 In nieuwe en bestaande installaties

2 Technisch haalbaar bij nieuwbouwstallen

3 Emissies van nutriënten zijn te beperken door het toepassen van end-of-pipe luchtbehandelingstechnieken

4 Stof- en/of geurdeeltjes zijn te beperken door het toepassen van end-of-pipe luchtbehandelingstechnieken

5 BBT bij alle veeteeltbedrijven met nieuwbouwstallen

6 In nieuwe en bestaande installaties

7 Technisch haalbaar bij alle melkveebedrijven

8 Economisch haalbaar voor een nieuwe melkinstallatie

Economische haalbaarheid bij bestaande melkinstallaties van geval tot geval te evalueren

9 BBT voor alle melkveebedrijven met een nieuwe melkinstallatie

10 technisch haalbaar voor alle melkveebedrijven met een nieuwe melkinstallatie

11 BBT voor alle melkveebedrijven met een nieuwe melkinstallatie

12 In nieuwe en bestaande installaties