Warmte recupereren uit de melkkoeler

beschrijving techniek

Bij directe melkkoeling komt de melk rechtstreeks in contact met de verdamper. De warmte van de melk wordt hierbij opgenomen door het koelaggregaat van de melkkoeler. De warmte van dit koelaggregaat kan door middel van b.v. een warmtecondensor onttrokken worden en gebruikt worden voor de productie van warm water van ongeveer 55°C. Dit voorverwarmde water wordt in een boiler gestockeerd en verder opgewarmd tot de gewenste temperatuur.

technische haalbaarheid

Anno 2005 recupereren slechts zeer weinig melkveebedrijven in Vlaanderen warmte uit de melkkoeler. In Nederland wordt warmterecuperatie uit de melkkoeler courant toegepast. Volgens expertinschatting is het recupereren van warmte uit de melkkoeler technisch haalbaar in alle melkveebedrijven.

milieu-impact

Door gebruik te maken van warmterecuperatie kan tot 60% energie worden bespaard op de warmwaterbereiding (boiler).

voorbeeld
Jaarlijks kan ongeveer 640 € worden bespaard in het geval 67 000 liter water met 50° wordt opgewarmd.

economische haalbaarheid

De meerkost van een melkkoeler met warmterecuperatie in vergelijking met een melkkoeler zonder warmterecuperatie is afhankelijk van de grootte van de koelgroep, b.v. 1 400 € (5 pk) - 1 900 € (10 pk) (excl. BTW). Volgens expertinschatting is het recupereren van warmte uit de melkkoeler economisch haalbaar in alle melkveebedrijven.

voorbeeld
De kosten van een warmterecuperatie (2 500 €) worden op een melkveebedrijf met 40 koeien of meer na 5-8 jaar terugverdiend;

Op basis van een energiescan die is uitgevoerd op een 18-tal melkveebedrijven (ALT demonstratieproject) wordt geconcludeerd dat een warmterecuperator gemiddeld na 13 jaar is terugverdiend, terwijl deze ruim 20 jaar dienst kan doen.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Warmte recupereren uit de melkkoelerJa 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 In nieuwe en bestaande installaties