Gebruik maken van een voorkoeler

beschrijving techniek

Na het melken wordt de melk (37°C) in de koeltank zo snel mogelijk onder de 4°C gebracht. Klassiek gebeurt dit via directe koeling ter hoogte van de melkkoeler. Door het plaatsen van een melkvoorkoeler op de melkleiding voor de koeltank kan de benodigde hoeveelheid energie beperkt worden ten opzichte van de klassieke directe melkkoeling. Een voorkoeler is een platen- of buizenwarmtewisselaar met daarin een koelmiddel (b.v. leiding- of grondwater) dat in tegengestelde richting van de melk wordt gestuurd. De temperatuur van de melk wordt in de melkkoeler van 37°C naar 20°C gebracht. Het verder afkoelen van de melk (van 20°C naar 4°C) gebeurt door directe melkkoeling.

technische haalbaarheid

Melk voorkoelen door middel van een warmtewisselaar is technisch haalbaar in alle melkveebedrijven met een nieuwe melkinstallaties. Het uitbreiden van een bestaande melkinstallatie met een voorkoeler vereist verregaande technische aanpassingen en wordt niet of zelden toegepast in de praktijk.

milieu-impact

Om melk van 37°C tot 4°C via directe melkkoeling af te koelen is ongeveer 15 kWh/ 1 000 liter gemolken melk vereist. Door gebruik te maken van een voorkoeler kan tot 50% energie bespaard worden. Als koelmiddel is ongeveer 2 liter water per liter gemolken melk vereist. Het licht opgewarmde koelwater kan aangewend worden als drinkwater voor het melkvee en wordt niet beschouwd als een meerverbruik.

economische haalbaarheid

De investeringskost van een voorkoeler wordt geschat op 1 500 -1 900 € (excl. BTW) en wordt als economisch haalbaar beschouwd .

voorbeeld
Het energieverbruik (ijsbankkoeler) bedraagt ongeveer 25 kWh per 1 000 liter melk. Deze kosten worden volgens expertinschatting na gemiddeld 8 jaar terugverdiend.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik maken van een voorkoeler Ja 2
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 technisch haalbaar voor alle melkveebedrijven met een nieuwe melkinstallatie

2 BBT voor alle melkveebedrijven met een nieuwe melkinstallatie