Regelmatige controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen

beschrijving techniek

Om het ventilatiesysteem optimaal te laten werken dienen leidingen en ventilatoren regelmatig gecontroleerd en gereinigd te worden.

technische haalbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar in alle veeteeltbedrijven met mechanisch geventileerde stallen.

milieu-impact

Door het regelmatig controleren en reinigen van leidingen en ventilatoren kan het energieverbruik alsook mogelijke hinder door geluid en trillingen beperkt worden, alsook de emissies van nutriënten of stof- en/of geurdeeltjes.

Opmerking
Deze maatregel heeft een bijkomend positief effect, met name het voorkomen/beperken van ongedierte.

economische haalbaarheid

Controle en reiniging brengen voornamelijk arbeidskosten met zich mee. Deze maatregel wordt als economisch haalbaar beschouwd voor alle veeteeltbedrijven met mechanisch geventileerde stallen.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Regelmatige controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallenJa 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 In nieuwe en bestaande installaties