Gebruik maken van een melkpomp/vacuümpomp met een toerentalregeling

beschrijving techniek

Vanuit de melkbokaal wordt klassiek de melk op volle capaciteit overgepompt naar de koeltank, onafhankelijk van de hoeveelheid over te pompen melk. Door gebruik te maken van een toerentalregeling (frequentiesturing) op de melkpomp wordt het toerental aangepast aan de hoeveelheid over te pompen melk.

Ook het gebruik van de vacuümpomp kan geoptimaliseerd worden door gebruik te maken van een toerentalregeling.

technische haalbaarheid

Het plaatsen van een toerentalregeling op een melkpomp en/of vacuümpomp van een melkinstallatie is technisch haalbaar in alle melkveebedrijven. Anno 2005 wordt deze milieuvriendelijke techniek slechts op zeer weinig veeteeltbedrijven in Vlaanderen toegepast.

milieu-impact

Vermits de elektromotor van een melkpomp een beperkt vermogen heeft (b.v. 0.55 kW) en slechts enkele minuten draait tijdens de melkbeurt is de hoeveelheid energie die bespaard kan worden door het plaatsen van een frequentieregeling eerder beperkt. Door het plaatsen van een frequentieregeling op de vacuümpomp daarentegen kan tot 60% energie bespaard worden, vermits de elektromotor van een vacuümpomp een groot vermogen heeft (5-7.5 kW).

economische haalbaarheid

Het plaatsen van een toerentalregeling op de melkpomp/vacuümpomp in een bestaande installatie komt duur uit. Op basis van onderzoek bij een 18-tal melkveebedrijven blijkt de terugverdientijd gemiddeld meer dan 15 jaar te bedragen. De economische haalbaarheid ervan bij bestaande installaties dient van geval tot geval beschouwd te worden. Het voorzien van een toerentalregeling bij investering van een nieuwe installatie is volgens expertinschatting economisch haalbaar.

voorbeelden:
De kostprijs van een toerentalregeling op een vacuümpomp is afhankelijk van de grote van de elektromotor: 3 600 € (4 kW), 4 200 € (5 kW) en 4 500 € (7.5 kW) (excl. BTW).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik maken van een melkpomp/vacuümpomp met een toerentalregelingJa 3
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 Technisch haalbaar bij alle melkveebedrijven

2 Economisch haalbaar voor een nieuwe melkinstallatie

Economische haalbaarheid bij bestaande melkinstallaties van geval tot geval te evalueren

3 BBT voor alle melkveebedrijven met een nieuwe melkinstallatie