Hydraulisch splijten

Beschrijving

Als alternatief voor slopen met sloophamer, kan men overgaan tot het hydraulisch ‘splijten’ of ‘barsten’ van (meestal betonnen) structuren. Bij deze techniek worden er eerst gaten geboord in de te slopen structuur, waarna het hydraulisch toestel in de boorgaten wordt geplaatst. Dit toestel gaat zich hydraulisch uitzetten in het boorgat, wat ervoor zorgt dat de structuur barst en uit elkaar valt in kleinere, handelbare stukken. (HSE, 1997)

De hydraulische sloopschaar kan worden aangedreven door een pomp met elektro- of benzinemotor, waarbij de elektrische variant de stilste is (zie techniek 'geluids- en trillingsarm materieel gebruiken').

Figuur 33: Hydraulische splijtmachine (website Specialist Cutting Services Limited)

Toepasbaarheid

Vooral betonnen structuren, groot of klein, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Milieuvoordeel

Minder trillingen, geluid en stof door afwezigheid slagimpact van sloophamer. Er worden bijna geen trillingen overgedragen op de structuur.

Financiële aspecten

Deze methode is ongeveer 30% duurder dan het gebruik van sloophamers, maar is sneller dan equivalente sloopmethodes met beperkte impact (HSE, 1997).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Hydraulisch splijtenvgtg 1
  • Legende

1 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.