Specifieke maatregelen voor funderingswerken

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Specifieke maatregelen voor funderingswerken
Voorboren, voorgraven of voorspuitenvgtg 1
Funderingspalen boren of schroevenvgtg 2
Hydraulisch funderingen heienvgtg 3
Fundering hydraulisch indrukkenvgtg 4
Fundering intrillenvgtg 5
Gebruik van een geluidsdempende balg of mantelvgtg 6
Gebruik van een geluidsdempende heimuts en adaptervgtg 7
Gebruik van een geïsoleerd heiblokNee
  • Legende

1 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.

2 Afhankelijk van bodemsamenstelling en te dragen structuur

3 Afhankelijk van bodemsamenstelling en te dragen structuur

4 Afhankelijk van bodemsamenstelling en te dragen structuur

5 Afhankelijk van bodemsamenstelling en te dragen structuur

6 Afhankelijk van doorsnede of lengte van de funderingspaal

7 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.