Hydraulisch fundering heien

Beschrijving

Als alternatief voor heien met een dieselblok[1] kan men ook paalfunderingen heien met een hydraulisch blok. Hierbij wordt een gedeeltelijk met lood gevuld zuigervormig valgewicht verbonden met een zuigerstang die passend in een cilinder op en neer kan worden bewogen. De oliedruk in de cilinder zorgt er dan voor dat het valgewicht kan worden geheven en bij sommige blokken kan ook de neerwaartse beweging door de oliedruk in de cilinder worden bekrachtigd (dubbelwerkende blokken). Hydraulische heiblokken zijn goed regelbaar, waarbij elke slag eenzelfde ingestelde valhoogte heeft (website Ab-Fab).

In tegenstelling tot het dieselblok, waar de geluidsafstraling van de paal ondergeschikt is aan de geluidsproductie van het blok zelf, is bij het hydraulische blok de geluidsafstraling van de paal (slagimpact) belangrijker (Bennenk et al., 1984). Deze geluidsafstraling van de paal kan beperkt worden door het aanbrengen van een geluidsdempende balg (zie techniek 'gebruik van een geluidsdempende balg of mantel'). De hydraulische heiblok kan worden aangedreven door een pomp met elektro- of verbrandingsmotor, waarbij de elektrische variant de stilste is (zie techniek 'geluids- en trillingsarm materieel gebruiken').

Figuur 25: Hydraulisch heiblok (website Ab-fab)

Toepasbaarheid

Afhankelijk van de bodemsamenstelling en de te dragen structuur. Enkel mogelijk bij paalfunderingen, en vooral gebruikt bij uitzonderlijk hoge paalbelastingen.

Milieuvoordeel

De geluidsdruk op de omgeving daalt ten opzichte van een klassiek heiblok, aangezien er geen dieselaangedreven explosies plaatsvinden. Door afwezigheid van deze dieselexplosies (en bijhorende verbranding van smeerolie) zorgt deze techniek voor minder luchtverontreiniging.

Financiële aspecten

De aankoop/huur van een hydraulisch heiblok brengt hoge kosten met zich mee. Bij lage paalbelastingen zijn funderingstechnieken zoals boren of schroeven goedkoper.[1] Wordt nog zelden toegepast omwille van (milieu)technische redenen zoals risico op rondspattende olie op de werkvloer en ongecontroleerde verbranding.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Hydraulisch funderingen heienvgtg 1
  • Legende

1 Afhankelijk van bodemsamenstelling en te dragen structuur