Gebruik van een geïsoleerd heiblok

Beschrijving

Het heiblok zelf kan deels of volledig geïsoleerd worden. Het gaat hierbij om de slagplaat met de muts, de uitlaat en de cilinderwand van de hamer. De ondercilinder van de heihamer kan worden omkapt, waarbij in de omkapping geluidsdempers voor de uitlaten kunnen worden geïntegreerd en waarbij de bovencilinder mechanisch wordt ontkoppeld. Ook kan worden gekozen voor het volledig omkappen van de heihamer (N.N., 2002b).

Toepasbaarheid

Toepasbaar bij geheide paalsystemen. Men dient (vooral bij dieselblokken) rekening te houden met het versneld opwarmen van het heiblok wanneer deze omkapt is. De warmte kan worden afgevoerd door middel van lucht- of waterkoeling van de hamer (N.N., 2002b). Verder wordt de zichtbaarheid van de heihamer en het heiblok beperkt, waardoor men beschadigingen aan de (prefab)paal of het heiblok te laat opmerkt.

Milieuvoordeel

Geluidsniveau afkomstig van het heiblok wordt gereduceerd.

Financiële aspecten

De techniek gaat gepaard met een investeringskost en het mogelijk te laat opmerken van beschadigingen kan leiden tot hoge kosten.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van een geïsoleerd heiblokNee
  • Legende