Gebruik van een geluidsdempende balg of mantel

Beschrijving

Wanneer men kiest om funderingspalen te heien of in te trillen, kan het geluid afkomstig van het heiblok en de geluidsafstraling afkomstig van de paal die in de grond geheid of getrild wordt, worden geïsoleerd. Dit gebeurt door de paal te plaatsen in een geluidsdempende balg of het geheel van heiblok en paal te plaatsen in een geluidsdempende mantel. Bij intrillen is isolatie door een balg vooral nuttig bij stalen trilpalen.

Om effectief te zijn moet de balg de paal volledig afschermen, waarbij de mantel de volledige paal en heiblok gaat omsluiten. In de praktijk wordt heien/intrillen met een mantel als onpraktisch ervaren en laat men soms de mantel openstaan, waardoor het geluidsdempende effect grotendeels verdwijnt (N.N., 2002).

De mantel en balg bestaan uit een soort kokerconstructie, waarvan de wanden geluidsisolerend en -absorberend materiaal bevatten (Bennenk et al., 1984). De koker kan als een harmonica rond de paal worden uitgetrokken en opgevouwen (zie Figuur 28).

Tabel 11: Overzicht van demping geluidsbronnen bij heien, door mantel en balg

Toepasbaarheid

Toepasbaar bij geheide paalsystemen en getrilde technieken. Wanneer er niet geheid wordt door te slagen op de paal (bijvoorbeeld hydraulisch heien, zie techniek 'hydraulisch fundering heien'), is een balg ter hoogte van de (stalen) paal voldoende. Omwille van technische redenen (zoals doorsnede of lengte van de paal) kan het soms niet mogelijk zijn deze in een mantel of balg te plaatsen.

Figuur 28: Harmonicavormige mantels rond de paal (website Vroom Funderingstechnieken en website Dieseko Group)

Milieuvoordeel

Het geluidsniveau afkomstig van de heistelling wordt gereduceerd met 15 tot 25 dB(A) (Bennenk et al., 1984).

Financiële aspecten

De productiviteit zou kunnen dalen door het gebruik van een mantel of balg, waardoor de operationele kost stijgt. De aankoop van een mantel of balg vergt een (hoge) investeringskost (Bennenk et al., 1984), al wordt deze ook op de verhuurmarkt aangeboden.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van een geluidsdempende balg of mantelvgtg 1
  • Legende

1 Afhankelijk van doorsnede of lengte van de funderingspaal