Funderingspalen boren of schroeven

Beschrijving

Bij bepaalde funderingstechnieken wordt de paal in de bodem geschroefd in plaats van ingeheid of ingetrild. Het kan hierbij gaan om:

  • ter plaatse gevormde palen:
    • buisschroefpalen waarbij een stalen omhulsel in de grond wordt geschroefd die vervolgens gevuld wordt met beton (zie Figuur 4) en waarbij de buispunt of de buis zelf al dan niet terug verwijderd wordt. Wanneer deze niet verwijderd wordt spreken we van een paal met verloren punt en verloren buis. Of;
    • een boorgat gevuld met een steunvloeistof (bentoniet, polymeer) om de boring te stabiliseren, die vervolgens afgevoerd wordt om de bewapening en betonnering te plaatsen. Of;
    • een mortelschroefpaal waarbij een holle avegaar, afgedicht met klep, in de grond wordt geschroefd en vervolgens zonder draaien omhoog wordt getrokken terwijl de holle avegaar wordt volgepompt met beton. De ontstane schacht vult zich met beton en vormt de funderingspaal. De vrijgekomen grond moet worden afgevoerd;
  • prefab-palen die in hun geheel in de grond geschroefd worden. De volledige paal kan geschroefd zijn of enkel de boorkop, met gladde paalschacht.

Zoals beschreven in techniek 'voorboren, voorgraven of voorspuiten' kan men water gaan inspuiten ter hoogte van de boorkop om de bodemweerstand te verminderen.

Toepasbaarheid

Afhankelijk van de bodemsamenstelling en de te dragen structuur. Enkel mogelijk bij paalfunderingen. Er wordt frequenter gewerkt met boorpalen dan met prefabpalen, omwille van technische overwegingen. Met een boorpaal kunnen bepaalde lagen geperforeerd worden zonder schadelijke trillingen, waar een prefabpaal meer trillingen gaat veroorzaken. In gevoelige omgevingen zal men dus steeds opteren voor een boorpaal.

Milieuvoordeel

Deze techniek is trillingsvrij en heeft een beperkte geluidsimpact, gezien er geen hoog piekgeluid wordt gegenereerd door een slagimpact zoals bij een klassieke heistelling.

Er vinden ook geen dieselaangedreven explosies plaats. Door afwezigheid van deze dieselexplosies (en bijhorende verbranding van smeerolie) zorgt deze techniek voor minder luchtverontreiniging.

Men dient wel rekening te houden met de hulpmachines die nodig zijn en mogelijk ook geluid veroorzaken (pompen, kranen, afvoer grond,…).

Financiële aspecten

Ter plaatse gevormde schroefpalen zijn duurder dan geheide prefab-palen. Per meter ter plaatse gevormde schroefpaal betaalt men tussen de €10 en de €40 meer dan voor een prefab heipaal (website DACE Price Booklet).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Funderingspalen boren of schroevenvgtg 1
  • Legende

1 Afhankelijk van bodemsamenstelling en te dragen structuur