Gebruik van een geluidsdempende heimuts en adapter

Beschrijving

Tussen het heiblok en de heipaal wordt ter bescherming van de paal een heimuts geplaatst, met bijhorende adapter zodat deze op de heipaal past. Deze heimuts kan geluidsisolerend worden ontworpen om het contactgeluid tussen het heiblok en de heipaal af te schermen. Daarnaast kan de slagprop, die meestal bestaat uit tropisch hardhout, worden vervaardigd uit een polymeer (nylon of polyoxymethyleen) om het geluid van de slag te dempen.

Figuur 29: Heimuts op betonnen heipaal (website Joost de Vree)

Toepasbaarheid

Toepasbaar bij geheide paalsystemen. Niet alle geluiddempende heimutsen laten technisch toe de paal tot op het maaiveld in te brengen (N.N., 2002a). Een slagprop uit kunststof is niet mogelijk bij een dieselblok, omdat de prop dan zal ontbranden (N.N., 2002b).

Milieuvoordeel

Geluidsniveau afkomstig van de slag op de paal wordt gereduceerd.

Financiële aspecten

De aankoop van een geluidsdempende muts & adapter gaat gepaard met een investeringskost. Echter kan het heiblok vaak al bij fabricatie worden uitgerust met deze geluidsdempende maatregelen, waardoor de investeringskost gedrukt kan worden.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van een geluidsdempende heimuts en adaptervgtg 1
  • Legende

1 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.