Fundering hydraulisch indrukken

Beschrijving

Een funderingstechniek zonder slagimpact of trilimpact is het hydraulisch indrukken van funderingselementen (ook silent piler genoemd). Dit kan met installaties die met tegengewichten onafhankelijk kunnen opereren of met installaties die de reactiekracht van aansluitend geplaatste funderingspalen gebruiken. De belangrijkste geluidsbron is de voeding van het systeem (geluidsreductie in geval van elektromotor, zie 'geluids- en trillingsarm materieel gebruiken'), samen met eventuele hulpmachines zoals een kraan.

Figuur 26: Hydraulische indrukinstallatie voor prefab-betonpalen (links) en hydraulische indrukinstallatie voor damwanden (rechts) (bronnen: www.drukpaal.nl & https://www.sterk.eu/ )

Toepasbaarheid

Afhankelijk van de bodemsamenstelling (slappe grondladen boven een zandpakket) en de te dragen structuur. Enkel mogelijk bij diepe funderingen, zowel voor betonnen prefab-palen als stalen palen of damwanden. Deze techniek is langzamer dan inheien, boren of intrillen.

Milieuvoordeel

Geluidsarme techniek ten opzichte van klassiek heien door afwezigheid van een heiblok met slagimpact, alsook 10 tot 50 keer minder trillingen (White et al., 2002). Ten opzichte van bijvoorbeeld geschroefde palen, moet men geen potentieel vervuilde steunvloeistof of grond afvoeren. Hierdoor is er minder transport nodig en daarmee samenhangend dus minder geluids- en trillingshinder en luchtemissies.

Financiële aspecten

Deze techniek is veel duurder dan inheien of intrillen (Whenham et al., 2007).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Fundering hydraulisch indrukkenvgtg 1
  • Legende

1 Afhankelijk van bodemsamenstelling en te dragen structuur