Overzichtstabel maatregelen

In onderstaande Tabel 10 wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die in dit hoofdstuk beschreven worden. Elk van deze maatregelen wordt meer uitgebreid beschreven in de technische fiches in paragraaf 'Generieke maatregelen'. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen generieke maatregelen, specifieke maatregelen voor funderingswerken en specifieke maatregelen voor sloopwerken.

In deze tabel geven we een snelle indicatie van het type maatregelen; de hoogte waarop de maatregel genomen kan worden (bron, overdracht of ontvanger) en of het gaat om een eerder organisatorische of technische maatregel. Tot slot geven we weer of een graduele toepassing van de maatregel mogelijk is.

Tabel 10: Overzicht van de maatregelen om geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten te beperken

Maatregel

Type maatregel

 

bron

overdracht

ontvanger

organisatorisch

technisch

gradaties mogelijk

Generieke maatregelen

4.2.1 Opleiding en bewustmaking personeel (professionelen)

x

x

 

x

 

x

4.2.2 Opstellen geluidsbeheersplan

x

x

x

x

 

x

4.2.3 Werkuren beperken

x

x

 

x

 

x

4.2.4 Beperken menselijke geluidsbronnen

x

 

 

 

x

x

4.2.5 Zo gunstig mogelijke indeling werf

x

x

 

x

 

 

4.2.6 Rijroutes vrachtverkeer aanpassen aan de omgeving

x

 

 

x

 

 

4.2.7 Transportcapaciteit optimaliseren

x

 

 

x

 

 

4.2.8 Motor voertuigen uitschakelen

x

 

 

 

x

 

4.2.9 Gebruik van een multi-frequentie achteruitrijalarm

x

 

 

 

x

 

4.2.10 Valhoogte materialen beperken en impactgeluid dempen

x

x

 

 

x

x

4.2.11 Geluids- en trillingsarm materieel gebruiken

x

x

 

 

x

x

4.2.12 Materieel voldoende onderhouden

x

x

 

 

x

 

4.2.13 Geluid- en trillingsdempers plaatsen (materieel)

 

x

 

 

x

x

4.2.14 Geluidswerende schermen

 

x

 

 

x

x

4.2.15 Trillingsreducerende schermen

 

x

 

 

x

x

4.2.16 Gebruik van zelfverdichtend beton

x

 

 

 

x

 

4.2.17 Gebruik prefab-elementen

x

 

 

 

 

 

4.2.18 Voorzien van een werfaansluiting indien het volgens de netbeheerder mogelijk is

x

 

 

 

x

 

4.2.19 Communicatie

 

 

x

x

 

x

4.2.20 Tegemoetkoming

 

 

x

 

 

x

Specifieke maatregelen voor funderingswerken

4.3.1 Voorboren, voorgraven of voorspuiten

x

 

 

 

x

 

4.3.2 Funderingspalen boren of schroeven

x

 

 

 

x

 

4.3.3 Hydraulisch funderingen heien

x

 

 

 

x

 

4.3.4 Fundering hydraulisch indrukken

x

 

 

 

x

 

4.3.5 Fundering intrillen

x

 

 

 

x

 

4.3.6 Gebruik van een geluidsdempende balg of mantel

 

x

 

 

x

 

4.3.7 Gebruik van een geluidsdempende heimuts en adapter

 

x

 

 

x

 

4.3.8 Gebruik van een geïsoleerd heiblok

 

x

 

 

x

 

Specifieke maatregelen voor sloopwerken

4.4.1 Pyrotechnisch slopen

x

 

 

 

x

 

4.4.2 Hydraulische sloopschaar

x

 

 

 

x

 

4.4.3 Zagen en boren

x

 

 

 

x

 

4.4.4 Hydraulisch splijten

x

 

 

 

x

 

4.4.5 Drum-cutter

x

 

 

 

x

 

4.4.6 Waterstralen

x

 

 

 

x