Opleiding en bewustmaking personeel (professionelen)

Beschrijving

Het personeel dat actief is op de werf (incl. leveranciers) wordt voldoende opgeleid om de technieken zo te gebruiken dat ze zo weinig mogelijk geluid produceren en zich bewust zijn van de geluidsimpact van hun werk. Dit kan door hen te informeren over de oorsprong van geluid, de voortplanting ervan, de effecten van lawaai en hoe deze beperkt kunnen worden (OFEV, 2011). Maar ook praktijkgerichte training kan aangewezen zijn om zo geluidsarm mogelijk te werken. Het kan hierbij gaan om (BSI, 2008):

  • Correct gebruik en onderhoud van materieel (zie ook techniek 'geluidswerende schermen')
  • Materieel uitschakelen wanneer het niet gebruikt wordt
  • Het gebruik van geluidsdempers en aanwezige barrières (bv. deuren en ramen sluiten)
  • Het gebruik van geluidsarme technieken (zie techniek 'materieel voldoende onderhouden')
  • De zodanige positionering van machines op de site dat het geluid naar de buurt beperkt wordt (zie ook techniek 'transportcapaciteit optimaliseren')
  • Het vermijden van onnodig geluid bij het uitvoeren van handwerk (bv. opbouw stellingen) of het besturen van machines
  • De werking van geluidsmeettoestellen (geselecteerd personeel)
  • Instructies over hoe men defecten (van zowel machines als geluidsdemping) moet melden en verhelpen

Toepasbaarheid

Deze maatregel is in principe toepasbaar voor alle personeelsleden die betrokken zijn bij de uitvoering van bouw- en sloopactiviteiten uitvoeren die tot geluids- of trillingshinder kunnen leiden. De inhoud, uitgebreidheid en de mate van detail van een opleiding kan afgestemd worden op de aard van de werken en de potentiële geluidshinder. De opleidingen over geluidsarm werken kunnen worden opgenomen in de basisscholing voor bouwpersoneel of toegevoegd worden aan de noodzakelijke vervolgopleidingen die personeel bijscholen over de laatste technische en organisatorische evoluties in de bouwsector. Sectororganisaties als Constructiv, de (Vlaamse) Confederatie Bouw en Bouwunie kunnen bedrijven hierin bijstaan of de opleidingen zelf organiseren voor hun leden.

Voor particulieren is de maatregel op zich minder toepasbaar. Voor deze doelgroep zouden wel bewustmakingscampagnes kunnen georganiseerd worden, bijvoorbeeld via de media.

Financiële aspecten

Opleidingen brengen operationele kosten met zich mee waardoor het voor (kleinere) bedrijven soms financieel moeilijk haalbaar is om deze op geïnstitutionaliseerde wijze aan te bieden. De sectorfederaties bieden aan hun leden echter tussenkomsten aan in de kosten (zowel in de loonkost als in de opleidingskost) of ze bieden premies aan voor bijvoorbeeld opleidingen buiten de werkuren.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Opleiding en bewustmaking personeel (professionelen)Ja
  • Legende