Materieel voldoende onderhouden

Beschrijving

Het is belangrijk machines tijdig te onderhouden, zodat afwijkingen vermeden worden zoals foutieve uitlijning van componenten, onbalans, te grote spelingen, structurele resonanties en akoestische lekken (Dittrich et al., 2007).

Onderdelen van een machine kunnen na verloop van tijd namelijk gaan slijten, uitrekken, los komen te zitten of verstoord geraken, waardoor geluid en trillingen geneigd zijn te gaan toenemen. Geluid en trillingen afkomstig van machines ontstaan namelijk meestal door de interactie van bewegende of roterende onderdelen.

Een onderhoud kan bestaan uit (BSI, 2008):

  • Uitlijnen van roterende onderdelen
  • Smeren van draaiende of wrijvende onderdelen
  • Opnieuw afstellen en aandraaien van onderdelen
  • Scherp houden van zagen, slijpschijven en andere snijdende onderdelen

Ook de kwaliteit van geluids- en trillingsreducerende onderdelen zoals dempers (zie techniek 'trillingsreducerende schermen') kan achteruitgaan onder invloed van bijvoorbeeld weersomstandigheden, waardoor ze minder effectief worden en dus vervangen moeten worden (Mitchell, 2001). Deze onderdelen kunnen hun effectiviteit reeds verliezen voordat hun achteruitgang visueel zichtbaar is (BSI, 2008).

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar bij bouw- en sloopactiviteiten waar machines gebruikt worden. Doorgaans zal de aannemer op eigen initiatief zorgen voor een tijdig en gedegen onderhoud van het materieel, gezien de economische voordelen.

Milieuvoordeel

Geluids- en trillingsreductie. Ook in het kader van energie-efficiëntie en uitstootbeperking is onderhoud belangrijk.

Financiële aspecten

De onderhoudskost wordt gecompenseerd door de langere levensduur van het materiaal en eventuele energiebesparing.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Materieel voldoende onderhoudenJa
  • Legende