Gebruik prefab-elementen

Beschrijving

Het gebruik van prefab-elementen maakt dat er minder handelingen nodig zijn op de bouw- of sloopwerf zelf en er dus mogelijk minder geluids- of trillingsbronnen nodig zijn. Bijvoorbeeld bij het gebruik van prefab-betonpanelen die kunnen dienen als wand of terras, moet er op de werfsite geen bekisting (boor en timmerwerk) worden gemaakt, geen wapening worden aangelegd en geen beton gestort. Daarnaast kunnen bepaalde complexe structuren (bijvoorbeeld een stalen brugelement) off-site worden geprefabriceerd, omdat het niet altijd mogelijk is voor langere tijd een bepaalde ruimte in te nemen als werf (bijvoorbeeld snelwegbrug over kanaal).

Aangezien op de klassieke manier de bouwelementen meestal apart naar de werf worden aangevoerd, is er met prefab minder transport nodig naar de werf aangezien ze kant-en-klaar aangeleverd worden (in bepaalde gevallen wel met zwaar uitzonderlijk vervoer). Ook is er minder opslagruimte nodig op de werf, wat meer vrijheid biedt om de werf zo gunstig mogelijk in te delen (zie techniek 'zo gunstig mogelijke indeling werf'). Tot slot kan de productie van prefab-elementen op een meer gestandaardiseerde wijze verlopen, waardoor materialengebruik en -kwaliteit geoptimaliseerd kunnen worden (EC, 2012). De mallen om prefab-betonelementen te bouwen kunnen worden herbruikt.

Toepasbaarheid

Niet alle onderdelen van een gebouw of infrastructuur kunnen off-site gefabriceerd worden, en dus zal het initiatief van deze maatregel bij de aannemer zelf liggen of in overleg met de opdrachtgever gebeuren. Gebruik van prefab-elementen wordt vooral toegepast in de ruwbouwfase, voor betonstructuren (wanden, trappen, terrassen, paalfunderingen,…), houtskeletbouw en staalstructuren.  

Milieuvoordeel

Aangezien er minder bouwhandelingen nodig zijn op de werfsite, zal het gebruik van prefab-elementen zorgen voor minder geluid, trillingen, stof en afval ter plaatse. Door productie op gestandaardiseerde wijze kan men materialengebruik optimaliseren (EC, 2010).

Financiële aspecten

Door de optimalisatie van het grondstoffengebruik en de tijdswinst die geboekt wordt, dalen de operationele kosten.

Momenteel zijn het echter vaak nog gespecialiseerde bedrijven die prefab-elementen gebruiken. De ‘klassieke’ bouwbedrijven kunnen mogelijke hoge economische schade ondervinden, wanneer het gebruik van prefab-elementen van overheidswege in een gunstregime terechtkomt.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik prefab-elementenvgtg 1
  • Legende

1 Afhankelijk van de benodigde bouwonderdelen. Haalbaarheid beperkt voor ‘klassieke’ bouwbedrijven