Motor voertuigen uitschakelen

Beschrijving

Bij lage snelheid of stilstand is de verbrandingsmotor de voornaamste bron van geluid bij voertuigen. Daarom is het belangrijk deze uit te schakelen bij stilstand, wanneer er geen aandrijving door de motor vereist is voor het uitvoeren van handelingen (zoals bij gebruik van op de vrachtwagen geïntegreerde hijskraan of het kantelen van een laadbak) op de werf. Tijdens het laden en lossen of het wachten hierop wordt de motor uitgeschakeld.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar, behalve verrichtingen waarvoor de aandrijving van de motor vereist is. Bij elektrische motoren (zeer laag geluidsniveau) heeft de maatregel minder meerwaarde. Het initiatief om deze maatregel te nemen ligt hoofdzakelijk bij de aannemer van bouw- of sloopwerken.

Milieuvoordeel

De geluidshinder afkomstig van vrachtverkeer wordt beperkt. Daarenboven worden ook de emissies van CO2 en schadelijke luchtverontreinigende stoffen beperkt (voornaamste zijn fijn stof, stikstofdioxide en roet). Bij elektrische motoren is de milieuwinst beperkt, al kan er wel energie bespaard worden door de motor uit te schakelen.

Financiële aspecten

Het uitschakelen van de motor bespaart brandstofkosten.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Motor voertuigen uitschakelenJa
  • Legende