Voorzien van een werfaansluiting indien het volgens netbeheerder mogelijk is

Beschrijving

De distributienetbeheerder staat in voor het realiseren van werfaansluitingen, waarbij een al dan niet tijdelijke kabel voor elektrische voeding zorgt op de werf. Hierdoor worden dieselgeneratoren overbodig en kunnen ook andere elektrische machines, zoals pompen of kranen, aangedreven worden met elektriciteit van het net. Zoals eerder aangegeven (zie techniek 'geluids- en trillingsarm materieel gebruiken') hebben elektrische machines een lager geluidsniveau.

Figuur 24: Werfaansluiting klaar voor gebruik (Eandis, s.d.)

De distributienetbeheerder staat enkel in voor de aansluiting op het net. De aansluitkabel en de werfkast worden geleverd en geplaatst door de bouwheer. Er kan geopteerd worden voor een tijdelijke aansluiting met tijdelijke kabel, een tijdelijke aansluiting met definitieve kabel, of een definitieve aansluiting met definitieve kabel. Deze laatste optie houdt in dat de kabel reeds in de aansluitbocht wordt geplaatst (in de fundering) en dus moet voldoen aan de voorschriften voor een definitieve aansluiting. Deze laatste optie geniet de voorkeur uit veiligheidsoverwegingen. Elke werfaansluiting met definitieve aansluitkabel wordt volgens artikel 270 van het AREI gekeurd door een erkend controleorganisme, aangesteld door de eindgebruiker (Fluvius, 2019a).

Toepasbaarheid

Een aanvraag voor een werfaansluiting kan worden ingediend bij de distributienetbeheerder of via een energieleverancier. Zowel particuliere als professionele klanten kunnen een tijdelijke aansluiting aanvragen (al dan niet op vraag van de opdrachtgever), die binnen de vijf weken gerealiseerd kan worden. Wanneer het nodige vermogen meer dan 25 kVA bedraagt, een aansluiting meer dan 25meter van de rooilijn ligt of indien er geen net aan het perceel ligt, is een bijkomende studie nodig alvorens de werfaansluiting te kunnen realiseren. Tot slot moet de klant een leveringscontract afsluiten met een elektriciteitsleverancier van zijn keuze en moet hij, al dan niet via een installateur, enkele voorbereidende werken uitvoeren zoals de plaatsing van de aansluitkabel en de werfkast (Fluvius, 2019a).

Uit overleg met de bouwsector blijkt dat niet alle werven in aanmerking komen voor een (tijdelijke) werfaansluiting. Bijvoorbeeld wanneer er een elektrische kraan gebruikt wordt, vraagt deze in bepaalde gevallen een hoog piekvermogen, dat de netbeheerder niet kan of wenst te leveren.

Milieuvoordeel

Door het voorzien van een werfaansluiting wordt het gebruik van dieselgeneratoren overbodig waardoor luchtemissies vermeden worden, en voorkomt men de potentiële geluids- en trillingshinder afkomstig van deze generatoren.

Financiële aspecten

De aansluittarieven op het laagspanningsnet van de netbeheerder (hier Fluvius) worden hoofdzakelijk bepaald door het gevraagde vermogen (onder of boven 56 kVA). Het vermogenrecht wordt pas aangerekend bij de definitieve aansluiting. De prijzen voor een tijdelijke aansluiting variëren tussen grootteordes €1000 en €3700 (incl. BTW, excl. energiekost).

Wanneer er een studie nodig is (zie toepasbaarheid), komen er nog studiekosten bij die variëren van grootteorde €350 tot €750 (incl. BTW). Tot slot kunnen er nog diverse kosten bijkomen, zoals bijvoorbeeld de kosten van het herstellen van bepaalde bestratingswerken of het aan- en afvoeren van te saneren grond (Fluvius, 2019b en persoonlijke contacten met Fluvius).

Door te werken met een werfaansluiting, vermijdt men de kosten die samengaan met de aankoop of huur van een generator, en de daarbij horende brandstofkosten.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Voorzien van een werfaansluiting indien het volgens netbeheerder mogelijk isJa
  • Legende