Tegemoetkoming

Beschrijving

Wanneer ernstige geluidshinder onvermijdelijk is, kan men in bepaalde gevallen ook een tegemoetkoming voorzien voor mensen in de omgeving. Dit kan in materiële of financiële vorm, via een private overeenkomst tussen de opdrachtgever/aannemer en omwonenden. Voorbeelden zijn het uitdelen van oordoppen, het uitvoeren van schilderwerken of heraanleggen van de oprit, een overnachting in een hotel of een geldelijke tegemoetkoming. Dit is echter ongebruikelijk, gezien dit een precedent kan scheppen (www.infomil.nl, 2019). Deze tegemoetkoming sluit ook niet uit dat er alsnog klachten komen, omdat de verwachte hinder niet altijd eenvoudig in te schatten is door de omgeving. Communicatie met de omgeving blijft dus ook in geval van een tegemoetkoming belangrijk.

Toepasbaarheid

Gezien de hoge kosten, het feit dat klachten niet met zekerheid vermeden worden en de erg subjectieve aard van de maatregel (elkeen ervaart de tegemoetkoming anders), is deze vooral te overwegen bij bouw- en sloopactiviteiten waar ernstige hinder verwacht wordt.

Milieuvoordeel

De hinderervaring in de omgeving van de bouw- en sloopactiviteiten wordt beperkt, ofwel psychologisch (bv door uitvoeren klusjes) ofwel fysiek (bv door overnachting elders aan te bieden).

Financiële aspecten

De kost van deze maatregel is rechtstreeks afhankelijk van de tegemoetkoming die aangereikt wordt en verspreiding ervan (aantal omwonenden). 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
TegemoetkomingNee
  • Legende