Zo gunstig mogelijke indeling werf

Beschrijving

De werf wordt dermate ingedeeld dat lawaaierige machines of machines die veel of continu in werking zijn, zo ver mogelijk staan opgesteld van de mensen in de omgeving en in het bijzonder van akoestisch gevoelige bestemmingen. Hiermee dient dus al rekening mee gehouden te worden in de planningsfase van de werf.

Wanneer materieel vooral in één bepaalde richting geluid verspreidt, kan men ervoor zorgen dat het geluid zich verspreidt in de tegenovergestelde richting van de omliggende bebouwing, tenzij het omwille van technische redenen niet anders mogelijk is. Indien er sprake is van een bouwput, kan een niveauverschil als geluidsbarrière werken. Bij deze maatregel dient ook rekening gehouden te worden met eventuele geluidsweerkaatsing richting gebouwen. Materieel wordt zo gepositioneerd dat het geluid zo veel mogelijk verspreid wordt weg van de omliggende gebouwen.

Toepasbaarheid

De toepasbaarheid van deze maatregel is sterk afhankelijk van het type van de werf en de locatie ervan, en zal dus van geval tot geval geëvalueerd worden door de aannemer. Op zeer compacte werven midden in de stad is de kans groter dat de volledige rand van de site bebouwd is, terwijl men op grote bouwplaatsen of werven in minder verstedelijkt gebied meer mogelijkheden heeft om de machines verder weg van bebouwing te plaatsen. Er zijn ook technische beperkingen waarmee men rekening moet houden. Zo zal het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om bij de plaatsing van een funderingsinstallatie rekening te houden met de omgeving (funderingspalen moeten nu eenmaal op berekende plaatsen de grond in), waar dit bijvoorbeeld bij plaatsing van een generator of pomp sneller mogelijk zal zijn.

Milieuvoordeel

Een lager geluidsniveau daar waar het aantal potentieel gehinderden het grootst is.

Financiële aspecten

Er zijn geen operationele of investeringskosten verbonden aan deze maatregel. Door de werf gunstig in te delen kan het wel zijn dat men minder andere milderende maatregelen moet nemen en daardoor kosten kan vermijden.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Zo gunstig mogelijke indeling werfJa
  • Legende