Valhoogte materialen beperken en impactgeluid dempen

Beschrijving

Bij bouw- en sloopactiviteiten is er onvermijdelijk contact tussen materialen, met de daarbij horende geluids- en trillingsimpact. Bijvoorbeeld:

  • Materialen worden geladen in een kiepwagen
  • Materialen worden gelost op de werfsite met kiepwagen
  • Vallende brokstukken bij sloopwerken

Het impactgeluid en de (kortdurende) trillingen die hieruit voortkomen, zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond waarop ze terechtkomen en de hoogte van waarop ze vallen op die ondergrond. Hoe beperkter de valhoogte, hoe beperkter de geluids- en trillingsimpact die ontstaat bij vallende materialen. Die impact kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer materialen in een container vallen, waar de materialen via stortkokers naartoe geleid worden (BSI, 2008). Metalen vloeren (bijvoorbeeld van containers of kiepwagens) kunnen worden uitgerust met een dempende laag (bijvoorbeeld kunsthars of slijtvast verend rubber) die het contactgeluid gaat dempen, terwijl ook de grip, sterkte en waterdichtheid verbetert (Mitchell, 2001).

Een laatste manier om geluid- en trillingen van vallende materialen te beperken, is de plaat waarop het object neerkomt een helling geven, om de discontinuïteit in de valbeweging van het object te verminderen (Malchaire et al., 2005). Op die manier wordt de impact, en bijhorend geluid en trillingen, afgezwakt.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar bij bouw- en sloopactiviteiten. Hoe ver men gaat met deze maatregel, kan door de aannemer afgestemd worden op de aard van de werken en de potentiële hinder.

Milieuvoordeel

Door deze maatregel wordt het impactgeluid en de (kortdurende) trillingen afkomstig van materialen die met elkaar in contact komen, beperkt. Ook stofemissies kunnen worden beperkt met deze maatregel. De combinatie van valhoogte beperken en geluidsdempend materiaal aanbrengen, kan voor een geluidsreductie zorgen tot LP 15 dB(A) (BSI, 2008).

Financiële aspecten

Het aanbrengen van dempende lagen vergt een investeringskost, maar doordat deze ook de slijtweerstand en waterdichtheid verbetert van de ondergrond waarop de materialen vallen, wordt de levensduur verlengd en blijft het effect op de kostprijs klein.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Valhoogte materialen beperken en impactgeluid dempenJa
  • Legende