Beperken menselijke geluidsbronnen

Beschrijving

Onder menselijk geluid rekenen we bronnen die niet samenhangen met een bepaalde bouw- en slooptechniek of methode, maar met de aanwezigheid van mensen op de werfsite. Het kan hierbij onder andere gaan om luide communicatie tussen personeel (bijvoorbeeld roepen) of het gebruik van werfradio’s.

Door het volume van werfradio’s te beperken kan voorkomen worden dat de buurt hier onnodige hinder van ondervindt. Ook kan de radio op die manier gepositioneerd worden dat de geluidsgolven van omliggende gebouwen weg gericht worden. In geval van nabijheid van gevoelige bestemmingen of bij uitzonderlijke werken ’s nachts of op zon- en feestdagen dient men hiervoor extra aandachtig te zijn.

Luide communicatie op de werf kan beperkt worden door het gebruik van communicatiemiddelen zoals walkietalkies.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is in principe algemeen toepasbaar. Hij is vooral van belang in situaties waar de eigenlijke bouw- en sloopactiviteiten relatief weinig geluid produceren (bv. afwerking), zodat de menselijke geluidsbronnen de luidste geluidsbron zijn op de werf en aanleiding kunnen geven tot hinder bij bijvoorbeeld buren. Het initiatief om deze maatregel te nemen ligt hoofdzakelijk bij de aannemer van bouw- of sloopwerken.

Milieuvoordeel

Het geluidsniveau afkomstig van radio’s en communicatie tussen personeel neemt af en dus ook de geluidshinder die hiermee gepaard gaat. Echter hangt de impact hiervan sterk af van andere activiteiten die gaande zijn op de werf. Als er reeds luidere geluidsbronnen zijn, is de impact van bijvoorbeeld een beperking van het volume van de werfradio op het totale geluidsniveau beperkt of zelfs onbestaande (zie paragraaf 'geluid').

Financiële aspecten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze maatregel.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Beperken menselijke geluidsbronnenJa
  • Legende