Transportcapaciteit optimaliseren

Beschrijving

Naast het aanpassen van de af- en aanrijroutes van het vrachtverkeer, kan de hinder van werftransport ook beperkt worden door de transportcapaciteit te optimaliseren. Dit houdt in dat vrachtwagens zoveel mogelijk hun volledige laadcapaciteit benutten en indien mogelijk de werf niet leeg aanrijden of verlaten. Er zijn dan minder vrachtwagenbewegingen nodig en er zal dus ook minder hinder zijn afkomstig van werftransport.

Toepasbaarheid

Er zijn meerdere factoren die de toepasbaarheid bepalen. Het volledig benutten van de laadcapaciteit is soms niet mogelijk wanneer een leverancier of onderaannemer slechts een beperkt deel van de werken uitvoert en daarvoor slechts een kleine lading moet leveren of ophalen. Verder kan het zijn dat een vrachtwagen niet is uitgerust om bepaalde ladingen te transporteren, zoals een leverancier van een torenkraan die geen afgegraven grond kan vervoeren. Gezien deze maatregel efficiëntiewinst en een kostenbesparing oplevert, zal de aannemer meestal op eigen initiatief deze maatregel doorvoeren.

Milieuvoordeel

Beperken van het aantal ritten van en naar de werf zorgt voor minder geluids- en trillingshinder afkomstig van werfverkeer. Energieverbruik en luchtemissies worden beperkt wanneer men door optimalisatie van de transportcapaciteit ritten uitspaart.

Financiële aspecten

Wanneer werftransport geoptimaliseerd wordt en er dus minder vrachtwagenritten nodig zijn, dalen de operationele transportkosten.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Transportcapaciteit optimaliserenJa
  • Legende