Geluidswerende schermen

Beschrijving

Geluidswerende schermen hebben als doel de rechtstreekse geluidsoverdracht van de bron naar de ontvanger te beperken, door middel van een barrière. Het verschil met een geluidsdempende omkasting (zie techniek 'trillingsreducerende schermen') is dat een geluidsscherm niet vast rond een machine wordt geplaatst, maar wel tijdelijk ter hoogte van een lawaaierige activiteit of zelfs rond de volledige werf. Wat het geluidsscherm wel gemeen heeft met de omkasting is dat het bestaat uit een isolerend materieel met voldoende massa (bijvoorbeeld plaatmateriaal), waarop langs de kant van de geluidsbron nog absorberend materiaal kan worden aangebracht.

De effectiviteit van het geluidsscherm hangt af van de hoogte (bron niet zichtbaar voor ontvanger), de lengte (ontvanger over 160° afdekken of minimum 5x de hoogte), het ontwerp (stevig, zonder openingen), de positie (de schermen zo dicht mogelijk bij elkaar) en de bodem waarop ze wordt geplaatst (EC, 2017). Verder is het nodig rekening te houden met ten eerste de eventuele weerkaatsing die uitgaat van het geluidsscherm, waardoor mogelijk de geluidshinder gewoon verplaatst wordt. Ten tweede wordt rekening gehouden met de richting van de geluidsvoortplanting en de hindergevoeligheid van de omgeving. Het scherm is het effectiefst wanneer het zo dicht mogelijk tegen ofwel de bron ofwel tegen de ontvanger geplaatst wordt, al zal er altijd nog geluid tot bij de ontvanger komen door transmissie over en rond de schermen.

Wanneer een werf voor een langere periode aanwezig is, kan er geopteerd worden om zandzakken (gemakkelijk op te bouwen of te verwijderen) of zelfs bouwmaterialen (bijvoorbeeld stenen, afgegraven grond of houtafval), als ze zorgvuldig worden aangelegd, te gebruiken als geluidsbarrière (BSI, 2018).

Figuur 20: Geluidswerende schermen rond een werfsite (website Construction News)

Akoestische panelen rond lawaaierige activiteit

In plaats van rond de volledige werf geluidswerende schermen te plaatsen, kan men ook opteren om bepaalde lawaaierige activiteiten apart te gaan afschermen. Er worden daarbij geluidsbarrières geplaatst rondom de volledige- of een deel van de lawaaierige activiteit, eventueel ook mogelijk langs de bovenzijde.

Figuur 21: Werken tussen akoestische panelen (website Protecta Screen, 2019 en BSI, 2008)

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar bij bouw- en sloopactiviteiten. Vooral relevant waar voor meerdere dagen geluidshinder verwacht wordt. Doorgaans zal deze maatregel geïnitieerd worden door de regelgevende overheid of de opsteller van het lastenboek.

Milieuvoordeel

Tot 20dB geluidsreductie, afhankelijke van de schermafmetingen, de gebruikte materialen en de afstand tussen de bron en de ontvanger.

Figuur 22: Illustratie van de geluidsdemping (dB) bij geluidswerend scherm, afhankelijk het verschil in afstand (a+b-c) en van de frequentie (Hz) (BSI, 2008)

 

Financiële aspecten

De aankoopprjis bedraagt tussen de 150 en de 300 euro voor een geluidswerend, absorberend scherm van 2,2m op 1,2m (bron: website leverancier, 2018). De schermen worden ook aangeboden op de verhuur- en leasemarkt. 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Geluidswerende schermenvgtg 1
  • Legende

1 De maatregel BBT is afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.