Waterstralen (renoveren)

Beschrijving

Door onder zeer hoge druk water te gaan stralen (ook water jetting of hydro demolition genoemd) op betonnen oppervlakten, komt verweerd beton los en blijven goede structuren en wapening behouden. Deze worden niet beschadigd en vertonen geen barsten, wat mogelijk wel het geval zou zijn bij gebruik van een sloophamer. Vervolgens kan er een nieuwe laag beton aangebracht worden, die zich makkelijk hecht aan het ruwe gewaterstraalde oppervlak. (HSE, 1997) Het waterstralen gebeurt met handmatige of geautomatiseerde apparatuur (robot), die de diepte van de weggestraalde laag nauwkeurig kan meten.

Figuur 35: Waterstraalrobot die brugwand aanpakt (HSE, 1997)

Toepasbaarheid

Verouderde of verweerde structuren die gerenoveerd of gesaneerd moeten worden.

Milieuvoordeel

Minder trillingen en geluid door afwezigheid slagimpact van sloophamer en minder stof doordat dit wegspoelt met het water. Daar tegenover staat wel een zeker watergebruik en productie van afvalwater.

Financiële aspecten

De waterstraaltechniek heeft een hogere operationele kost dan pneumatisch slopen, maar door de tijdswinst en het beperken van beschadigingen aan de structuur wordt de meerkost grotendeels gecompenseerd (HSE, 1997).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Waterstralenvgtg 1
  • Legende

1 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.