Hydraulische sloopschaar

Beschrijving

Een hydraulische sloopschaar kan gebruikt worden in plaats van een pneumatische of hydraulische sloophamer (pneumatische is het luidst) om al dan niet gewapend beton te gaan slopen zonder slagimpact. Er zijn scharen met verschillende groottes en knipkracht beschikbaar, van mobiele varianten die met de hand hanteerbaar zijn, gerobotiseerde scharen die vanop afstand bedienbaar zijn, tot grote varianten die op een kraan geplaatst worden. De traag sluitende schaar gaat het beton verbrijzelen, waardoor brokstukken afbreken zonder dat deze in oncontroleerbare richtingen wegvliegen zoals bij een pneumatische sloophamer (HSE, 1997). Gezien de evolutie naar meer selectief slopen met het oog op materiaalrecuperatie, wint het gebruik van de hydraulische sloopschaar dan ook aan belang.

De hydraulische sloopschaar kan worden aangedreven door een pomp met elektro- of benzinemotor, waarbij de elektrische variant de stilste is (zie techniek 'geluids- en trillingsarm materieel gebruiken'). Naast sloopscharen voor beton zijn er ook hydraulische scharen op de markt voor ander sloopwerk, zoals bijvoorbeeld doorknippen van grondkabels, profielen of buisprofielen.

Figuur 31: Hydraulische sloopschaar op kraan (links) (website Dehaco) en hydraulische handsloopschaar (rechts) (Linkedin Bas Kriesels, 2018)

Toepasbaarheid

Voor het slopen van betonconstructies, met kleine mobiele varianten ook mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor bepaalde sloopwerken zal men toch een sloophamer gebruiken omdat ze niet uitvoerbaar zijn met betonschaar (bijvoorbeeld bestrating openbreken). Handsloopschaar vooral inzetbaar bij kleinere sloopwerken, zoals bij renovaties.

Milieuvoordeel

Minder trillingen, geluid en stof door afwezigheid slagimpact van sloophamer. Het gebruik van de hydraulische sloopschaar maakt het mogelijk om selectiever te slopen en zo materiaalstromen gescheiden te houden, met het oog op hergebruik of recyclage.

Financiële aspecten

De helft duurder dan slopen met pneumatische sloophamers (HSE, 1997), al is meeropbrengst mogelijk doordat er hoogwaardigere en zuiverdere materiaalstromen vrijkomen dan bij slopen met bijvoorbeeld sloophamers.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Hydraulische sloopschaarJa
  • Legende