Pyrotechnisch slopen

Beschrijving

Als alternatief voor klassieke sloopmethodes met sloophamers of explosieve detonatie, is het ook mogelijk om pyrotechnisch te gaan slopen door deflagratie (klasse UN0432-1,4s). Hierbij gaat men cartridges met een chemische verbinding in de te slopen structuur plaatsen (zie Figuur 30), die bij ontsteking een zeer grote hoeveelheid onschadelijk gas produceren (voornamelijk stikstof, kooldioxide en stoom). Door de gasdruk die hierbij ontstaat wordt het beton van haar wapening gescheiden, en kan het gemakkelijk verwijderd worden met kleiner materieel (zoals snijbranders) (Attahiri, 2014).

Deze techniek werkt via explosieve deflagratie, een exotherme techniek waarbij een omzetting van een explosieve stof in gasvormige producten op of nabij het oppervlak van de explosieve stof plaatsvindt. De drukgolf beweegt zich hierbij sneller voort dan het vlamfront, op basis van warmtegeleiding. Bij explosieve detonatie (conventionele springstoffen) gebeurt daarentegen een snelle omzetting van een explosieve stof in gasvormige producten door middel van een schokgolf (per definitie supersoon) die door die explosieve stof gaat (PGS 32, 2016).

De stofsnelheid bij deflagratie is dus veel lager dan bij detonatie (700 m/s ten opzichte van 7000 m/s) en de druk wordt na ontsteking onmiddellijk tot 0 m/s gereduceerd, waardoor er geen doorgaande trillingen plaatsvinden (Attahiri, 2014).

Figuur 30: Doorsnede van een in een boorgat aangebrachte cartridge (Attahiri, 2014)

Toepasbaarheid

Voor het slopen van rotsen en betonconstructies (zoals diepwanden), ook op moeilijk bereikbare plaatsen of op dichtbebouwde plaatsen zoals stadscentra.

De benodigde hoeveelheid pyrotechnisch materiaal, alsook het patroon (diepte, afstanden en hoeken van boorgaten) van de cartridges is afhankelijk van de te slopen constructie. Het personeel dat deze techniek toepast, dient daarvoor de nodige opleidingen te volgen met het oog op correct en veilig gebruik.

Milieuvoordeel

  • Geen doorgaande trillingen door snelle drukdaling na ontsteking
  • Slechts enkele milliseconden trillingsoverlast
  • Zeer beperkte geluids- en trillingshinder ten opzichte van slopen met sloophamer of explosieven

Financiële aspecten

Op moeilijk bereikbare plaatsen werkt deze techniek veel sneller dan klassieke slooptechnieken, waardoor operationele kosten bespaard kunnen worden.

Besparen op boorgaten weegt niet op tegen de efficiëntie van het verwijderen van het beton uit de verzwakte constructie (Attahiri, 2014).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluidTrillingenGlobaal - milieuEconomisch
Pyrotechnisch slopenvgtg 1
  • Legende

1 De maatregel is BBT afhankelijk van de specifieke situatie, rekening houdend met hindercriteria (geluidsniveau en trillingsfrequentie, tijdstip activiteit, hindergevoeligheid receptoren, duur van de werken, afstand van de bouw- of sloopactiviteit tot dichtstbijzijnde hindergevoelige receptor), zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.