Koud pasteuriseren van dranken en sappen met behulp van UV-C

Maatregel voor de sapindustrie, welke buiten de scope van deze studie valt.

Beschrijving techniek

UV-C licht is zeer effectief in het doden van bacteriën, gisten, schimmels, virussen, protozoa en algen. Nadeel voor toepassing op vloeistoffen en vruchtsappen is de beperkte penetratiecapaciteit (van enkele mm) doorheen van vloeistoffen. Om toch tot een efficiënte UV-C behandeling van vruchtensappen te komen, werd een apparaat ontwikkeld waarbij vloeistoffen op een turbulente manier doorheen een UV reactor geleid worden. Er worden hierbij snelheden bereikt van 3 800 tot 4 200 l/h en Reynolds (turbulentie) waarden van minstens 7 500. Dit verhindert samenklitten van micro-organismen en verhoogt de blootstelling van de vloeistof aan UV-C stralen. Het betreft een koude pasteurisatiebehandeling waarbij de fruitsappen behandeld worden op 8 tot 10 °C (Keyser et al., 2008).

Toepasbaarheid

De techniek kan toegepast worden op alle sappen. Er is echter nog geen weet van full-scale installaties.

Milieuvoordeel

Lager energieverbruik dan bij een klassieke pasteurisatie.

Financiële aspecten

De investerings- en werkingskosten worden lager geschat dan voor een klassieke pasteurisatie. Exacte data zijn nog niet gekend (Keyser et al., 2008).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Koud pasteuriseren van dranken en sappen met behulp van UV-CNee
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie