Valorisatie van nevenstromen

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Het gaat meestal om experimenten of laboschaalinstallaties.

2 Het gaat meestal om experimenten of laboschaalinstallaties.

3 Deze techniek gaat verder dan BBT en komt in aanmerking voor ecologiepremie.

4 Enkel bewezen op laboschaal.

5 Enkel voor zeer lage debieten. De afzet van de kokosmatten dient verzekerd te zijn.

6 Indien de voedingswaarde van de resten voldoende is om gebruikt te worden als dierenvoeding.

7 Deze techniek gaat verder dan BBT.

8 Deze techniek is nog niet uitgetest op bedrijfsniveau maar heeft wel potentieel. Enkel op laboschaal.

9 Dit is BBT voor bedrijven die in hun waterzuivering enkel afvalwater van AGF bedrijven verwerken.