Terugwinnen van meststoffen uit het afvalwater: vorming van struviet volgens biochemisch proces

Beschrijving

Afvalwater van de AGF sector bevat hoge concentratie P. Aan het afvalwater wordt ureum toegevoegd. Via bacteriële hydrolyse van het ureum ontstaan daaruit ammoniumbicarbonaat en ammoniumhydroxide. Het ammoniumhydroxide zorgt, rond de slibvlok, voor de noodzakelijke pH-verhoging (het proces vindt plaats bij een pH van 8,5 tot 9,2). Waarna het proces identiek verloopt als het hoger beschreven chemische proces.

Het nadeel van dit proces is de toevoeging van extra stikstof onder vorm van ureum. Dit zal leiden tot extra stikstof die verwijderd dient te worden. Als alternatief kan NaOH toegevoegd worden om de pH te laten stijgen naar 8,5 – 9,2. De keuze zal bepaald wordt door de prijs van beide chemicaliën en de onderlinge effectiviteit [1]. Uit de testen kwam ureum naar voor als beter alternatief.

Toepasbaarheid

Momenteel worden labotesten uitgevoerd. Daaruit blijkt dat lagere fosfaatconcentraties zouden mogelijk zijn in vergelijking met het chemische proces (Vandepopuliere, 2012).

Milieuvoordeel

Lozen van afvalwater met lagere stikstof en fosforconcentraties. Maar extra gebruik van chemicaliën in het struvietproces.

De milieuwinst situeert zich ook bij de chemische industrie, waar minder grondstoffen nodig zijn voor de productie van stikstof en fosformeststoffen.

Financiële aspecten

Nog geen financiële gegevens beschikbaar.[1] Mondelinge communicatie met Dhr. B. Meesschaert.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Terugwinnen van meststoffen uit het afvalwater: vorming van struviet volgens biochemisch procesNee
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Enkel bewezen op laboschaal.