Terugwinnen van olie bij de productie van gefrituurde aardappelproducten

Beschrijving

Bepaalde afvalwaters van chips- en aardappelbedrijven bevatten concentraties olie. Door het plaatsen van een olie-water afscheider op het afvalwater, kan de olie afgescheiden worden. De olie kan benut worden als grondstof in de zeepindustrie (Catarino et al., 2007) of als grondstof voor biodiesel.

Voor kleinere bedrijven kunnen eveneens een olie-water afscheider plaatsen.

Toepasbaarheid

Bij de productie van gefrituurde producten.

Milieuvoordeel

Terugwinnen van grondstoffen, beperken van de belasting van de waterzuiveringsinstallatie.

Het terugwinnen gebeurt binnen het AGF bedrijf, het beperken van grondstoffen geldt voor de biobrandstofindustrie.

Financiële aspecten

De financiële impact is beperkt, omdat installaties toch een olie/water afscheider hebben.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Terugwinnen van olie bij de productie van gefrituurde aardappelproductenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie