Groentesap uit groenteresten

Beschrijving

Een deel van de groenten die verwerkt worden, voldoen niet aan de vormvereisten van de klant. Daarnaast ontstaan er tijdens de verwerking van groenten snijverliezen. Deze stromen worden nu afgevoerd als veevoeder of worden vergist.

Resten van o.a. wortelen, rode bieten, sla, spinazie, broccoli, prei en courgettes kunnen gebruikt worden om sappen van te maken. Deze sappen kunnen gebruikt worden in groentesappen of als bron voor natuurlijke kleurstoffen of smaakstoffen (website Provalor).

Toepasbaarheid

Het transporteren van de groenteresten naar een “sap”fabriek, is meestal geen goede oplossing. Behalve het feit dat hier extra transport voor nodig is, bestaat de kans dat de producten bederven. De (mobiele) installaties staan daarom het best naast de conventionele productielijnen.

Om de geproduceerde sappen te bewaren zijn er hittebehandelingen en dus stoomvoorzieningen nodig. Voor groentesnijderijen ligt dit moeilijker, omdat zij geen stoomvoorzieningen hebben. Momenteel gebeurt er onderzoek om sappen te bewaren zonder hittebehandelingen (website Provalor).

Milieuvoordeel

Nuttig inzetten van reststromen.

Financiële aspecten

Het verwerken van de resten tot sappen vraagt extra investeringen. Maar deze investeringen zullen ook leiden tot een verhoging van de omzet.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Groentesap uit groenterestenNee
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie