AGF resten valoriseren als dierenvoedsel

Beschrijving

Tijdens de verwerking van AGF komen op verschillende plaatsen resten vrij: schillen, peulen,… Deze resten zijn niet geschikt voor menselijke consumptie, maar zijn in sommige gevallen wel geschikt voor dierlijke voeding.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is niet algemeen toepasbaar en hangt bijvoorbeeld af van de voedingswaarde van de AGF resten.

Wanneer de AGF verwerkende sector de resten wil leveren aan dierenvoedingsbedrijven, is in veel gevallen een GMP-certificaat nodig. GMP staat voor Good Manufacturing/Management Practices. Informatie over dit certificaat is terug te vinden op de website van OVOCOM vzw (www.ovocom.be).

Het inzetten van nevenstromen als dierenvoeding is ook een van de eerste stappen in de cascade van waardenbehoud (zie Figuur 1) zoals deze voorgesteld wordt door OVAM. Bij de keuze van traject dient met ook oog te hebben voor de toegevoegde waarde van producten. Deze is weergeven in Figuur 2.

Figuur 1: Cascade van waardenbehoud

Figuur 2: Toegevoegde waarde van landbouwproducten

Milieuvoordeel

Hoogwaardig valoriseren van afvalstromen.

Financiële aspecten

Meestal wordt door de bedrijven een financiële afweging gemaakt hoe het bedrijfsafval het best kan gevaloriseerd worden. In sommige gevallen zal dit zijn als dierenvoeding, in andere gevallen voeding voor vergisters.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
AGF resten valoriseren als dierenvoedselvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Indien de voedingswaarde van de resten voldoende is om gebruikt te worden als dierenvoeding.