Intern hergebruik van concentraatstromen uit de OO installaties

Beschrijving

Om het waterverbruik te beperken, worden membraantechnieken ingezet (ultrafiltratie en omgekeerde osmose). Hierdoor ontstaat een waterstroom (eluaat) en een concentraatstroom. Deze laatste is een mengsel van verschillende verontreinigingen waaronder restgehaltes aan CZV, maar ook verhoogde zoutconcentraties, die kunnen oplopen tot 5 000 mg/l.

Ter hoogte van de watervoorbereiding worden harsen (en soms ook omgekeerde osmose) gebruikt om water te ontharden. Om deze harsen te regenereren wordt regeneratiezout (NaCl) opgelost in water en over de harsen gestuurd (zie "Watervoorbereiding").

Door de concentraatstroom van de OO, die ook hoge NaCl concentraties bevat, te gebruiken om de eigen harsen te regenereren kan enerzijds bespaard worden op de regeneratiezouten, anderzijds worden er netto gezien minder zouten geloosd.

Toepasbaarheid

Door deze techniek toe te passen zal de efficiëntie van de harsen afnemen:

 • de zoutconcentratie van de OO is lager dan de aangemaakte pekelstroom, wat ongunstig is voor het chemisch evenwicht tijdens de regeneratie.
 • de concentraatstroom zal ook andere verontreinigingen bevatten die de harsen kunnen vervuilen.

Er zullen voorafgaand testen nodig zijn om het efficiëntie verlies te bepalen.

Momenteel zijn nog geen piloot of fullscale toepassingen gekend. Deze techniek wordt onderzocht binnen het VIS-traject Blauwe Cirkel (http://www.tnav.be/NL/de_blauwe_cirkel).

Milieuvoordeel

Lozen van lagere chloridevrachten. Hergebruik van afvalstomen in het eigen proces.

Financiële aspecten

De financiële impact is afhankelijk van de opbouw van de bestaande installatie, maar zal beperkt zijn wanneer nu reeds een OO installatie aanwezig is.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Intern hergebruik van concentraatstromen uit de OO installatiesNee 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Deze techniek is nog niet uitgetest op bedrijfsniveau maar heeft wel potentieel. Enkel op laboschaal.